voiçi mes M1 Abrams au 1/72eme .

CIMG3126 Altaya

CIMG3127 Altaya

CIMG3128 italeri

CIMG3129 italeri

CIMG3130 dragon

CIMG3131 dragon

CIMG3132

CIMG3133

CIMG3134

à suivre .............